Profil zadavatele: TSP COMPANY s.r.o.

  • Název: TSP COMPANY s.r.o.
  • IČO: 24318493
  • Adresa:
    Španielova 1274/40
    16300 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1398.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-047651

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení