Profil zadavatele: DMHERMES TRADE s.r.o.

  • Název: DMHERMES TRADE s.r.o.
  • IČO: 29455791
  • Adresa:
    Jungmannova 299/2
    79401 Krnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1382.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-022335

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologie průmyslu 4.0 pro společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 16.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016