Profil zadavatele: Apartmány Český les s.r.o.

  • Název: Apartmány Český les s.r.o.
  • IČO: 06871194
  • Adresa:
    Univerzitní 1209/65
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1365.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-018746

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie v Penzionu Železná u Smolova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 13.07.2022 10:00
Úspory energie – Železná u Smolova – dodávky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2022 22.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016