Profil zadavatele: PACS a.s.

  • Název: PACS a.s.
  • IČO: 27518825
  • Adresa:
    Bezručova 88
    55203 Česká Skalice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1348.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-011820

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie ve společnosti PACS a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 18.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016