Profil zadavatele: Aerosol - service a.s.

  • Název: Aerosol - service a.s.
  • IČO: 24123145
  • Adresa:
    Družstevní 2
    27351 Pletený Újezd
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1347.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-037448

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2021 17.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016