Profil zadavatele: DGF a.s.

  • Název: DGF a.s.
  • IČO: 25936930
  • Adresa:
    Svitavská 1472/58
    57101 Moravská Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1312.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-003378

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení