Profil zadavatele: MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.

  • Název: MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
  • IČO: 25230484
  • Adresa:
    Dýšina 408
    33002 Dýšina
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1296.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-044926

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie v areálu společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2020 11.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016