Profil zadavatele: CHEMINVEST s.r.o.

  • Název: CHEMINVEST s.r.o.
  • IČO: 63148064
  • Adresa:
    Gorkého 1613
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1290.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-042497

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení 3D technologií a SW pro společnost CHEMINVEST s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 21.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016