Profil zadavatele: Plzeňská Bio Odpadová a.s.

  • Název: Plzeňská Bio Odpadová a.s.
  • IČO: 29156602
  • Adresa:
    Na Vypichu 636
    33021 Líně
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1274.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-039766

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2021 27.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016