Profil zadavatele: K2 invest s.r.o.

  • Název: K2 invest s.r.o.
  • IČO: 26008921
  • Adresa:
    Palackého třída 314
    53701 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1256.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032234

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory objektu společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové, ulice Brněnská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2022 03.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016