Profil zadavatele: M-technologies s.r.o.

  • Název: M-technologies s.r.o.
  • IČO: 28752198
  • Adresa:
    Písecká 477
    46008 Liberec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1133.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006848

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.-II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2020 15.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016