Profil zadavatele: NELLY s.r.o.

  • Název: NELLY s.r.o.
  • IČO: 05985323
  • Adresa:
    Roztoky u Jilemnice 201
    51231 Roztoky u Jilemnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1132.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006467

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení šicího poloautomatu
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2020 17.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016