Profil zadavatele: S&M Develop s. r. o.

  • Název: S&M Develop s. r. o.
  • IČO: 27534511
  • Adresa:
    Makovského náměstí 3147/2
    61600 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006144

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2022 05.04.2022 10:00
S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko III.
nadlimitní Zadáno 23.02.2022 29.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016