Profil zadavatele: S&M Develop s. r. o.

  • Název: S&M Develop s. r. o.
  • IČO: 27534511
  • Adresa:
    Makovského náměstí 3147/2
    61600 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006144

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – kabelové vedení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 02.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016