Profil zadavatele: Hotel Jezerka s.r.o.

  • Název: Hotel Jezerka s.r.o.
  • IČO: 25971484
  • Adresa:
    Ústupky 278
    53807 Seč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1127.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hotel Jezerka – realizace energetických úspor II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2022 03.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016