Profil zadavatele: TECHart systems s.r.o.

  • Název: TECHart systems s.r.o.
  • IČO: 26172615
  • Adresa:
    Machatého 679/2
    15200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1126.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005724

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úsporná opatření ve společnosti TECHart systems s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2020 15.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016