Profil zadavatele: CARPENTIVA s.r.o.

  • Název: CARPENTIVA s.r.o.
  • IČO: 04966449
  • Adresa:
    Tasovice 275
    67125 Tasovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1114.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002646

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení