Profil zadavatele: CARPENTIVA s.r.o.

  • Název: CARPENTIVA s.r.o.
  • IČO: 04966449
  • Adresa:
    Tasovice 275
    67125 Tasovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1114.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002646

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení strojních technologií pro společnost CARPENTIVA s.r.o. – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2020 15.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016