Profil zadavatele: ALEMA Lanškroun s.r.o.

  • Název: ALEMA Lanškroun s.r.o.
  • IČO: 07108265
  • Adresa:
    Dvořákova 328
    56301 Lanškroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1036.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045701

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení