Profil zadavatele: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

  • Název: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
  • IČO: 47674725
  • Adresa:
    Československé armády 877/20
    71000 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_103.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002696

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava
podlimitní Zadáno 02.05.2023 31.05.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016