Profil zadavatele: České lupkové závody, a.s.

  • Název: České lupkové závody, a.s.
  • IČO: 26423367
  • Adresa:
    Pecínov 1171
    27101 Nové Strašecí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1026.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004405

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspora energií v areálu lomu – výměna technologií II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2020 09.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016