Profil zadavatele: České lupkové závody, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pásového dozeru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2021 04.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016