Profil zadavatele: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

  • Název: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
  • IČO: 60108819
  • Adresa:
    Rosice 16
    53834 Rosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1023.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045778

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení