Profil zadavatele: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

  • Název: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
  • IČO: 60108819
  • Adresa:
    Rosice 16
    53834 Rosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1023.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045778

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 15.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016