Profil zadavatele: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

  • Název: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
  • IČO: 60108819
  • Adresa:
    Rosice 16
    53834 Rosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1023.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045778

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení informačního systému pro Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2020 16.04.2020 10:00
Výrobní hala HPU III
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 24.01.2020 10:00
Inovace cisterny pro transport LPG a CO2
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 09.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016