Profil zadavatele: BARTOŇ - textil a.s.

  • Název: BARTOŇ - textil a.s.
  • IČO: 45534225
  • Adresa:
    Odboje 32
    54701 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1017.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045703

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení