Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení 3D technologií a SW pro společnost CHEMINVEST s.r.o.
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele CHEMINVEST s.r.o. [IČO: 63148064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2020 17:12:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_elpodp.pdf (204.55 KB)
- VPN_Příloha č. 3.3_Technická specifikace-část 3.zip (1,020.37 KB)