Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetické úspory budov společnosti DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. - skladovací haly
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. [IČO: 27536416]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2019 08:47:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“).


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_finalní.pdf (900.70 KB)