Veřejná zakázka: Rozvoj infrastruktury vývojového a inovačního centra GDP KORAL pořízením technologie pro vývoj prototypů forem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 968
Systémové číslo: P19V00000243
Datum zahájení: 17.12.2019
Nabídku podat do: 13.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj infrastruktury vývojového a inovačního centra GDP KORAL pořízením technologie pro vývoj prototypů forem
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadávací řízení bylo zahájeno na profilu ezakazky.grantikacs.cz a je administrováno osobou zastupující společnost Erste Grantika Advisory, a.s., IČO: 25597001 v elektronickém nástroji společností TENDERA partners, s.r.o., IČO: 08668477.

Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie - pultruzní linka, obráběcí centrum s potřebným vybavením - pro výzkumnou, testovací a zkušební činnost výzkumně inovační kapacity, které budou sloužit pro vývoj prototypů forem a pokročilých profilů blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/19/61010/61000, platnými od 16. 10. 2019, účinnými od 23. 10. 2019 v rámci projektu s názvem „Rozvoj inovačního centra GDP KORAL s.r.o. pro vývoj pokročilých profilů z kompozitních materiálů“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál - Výzva V., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016038

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 765 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: GDP KORAL, s.r.o.
 • IČO: 27663256
 • Poštovní adresa:
  Za Mlýnem 5
  66601 Tišnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002086

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky