Veřejná zakázka: Pořízení 3D technologií pro společnost Z-MODEL, spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 884
Systémové číslo: P19V00000160
Evidenční číslo zadavatele: Z2019-028795
Datum zahájení: 06.09.2019
Nabídku podat do: 08.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení 3D technologií pro společnost Z-MODEL, spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií – 1 ks 3D skeneru a 2 ks 3D tiskáren, blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „zařízení“ nebo jako „předmět zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných
ke splnění zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8.
2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 15 510 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Z-MODEL, spol. s r.o.
 • IČO: 25539931
 • Poštovní adresa:
  Svitavská 500/7
  67801 Blansko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002314

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky