Veřejná zakázka: Úsporná opatření CAP CENTRAL s.r.o. – výměna střešních světlíků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 882
Systémové číslo: P19V00000158
Datum zahájení: 28.08.2019
Nabídku podat do: 16.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření CAP CENTRAL s.r.o. – výměna střešních světlíků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je realizace energetických úspor v budově zadavatele spočívajících v rekonstrukci starých střešních světlíků. Jedná se o dodávku a instalace 150 ks kopulových světlíků včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb souvisejících s předmětem zakázky blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Úspora energie výměnou olepovacího stroje, rekonstrukcí osvětlení, vytápění, střešních světlíků a instalací rekuperace odpadního tepla“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Specifický cíl 3.2, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015027.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CAP CENTRAL s.r.o.
 • IČO: 28091833
 • Poštovní adresa:
  Na Blatech 363
  39501 Pacov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006086

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků