Veřejná zakázka: DRUŽINA, spol. s r.o. - Pořízení energeticky efektivní technologie pro zpracování sladů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 796
Systémové číslo: P19V00000072
Datum zahájení: 10.04.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DRUŽINA, spol. s r.o. - Pořízení energeticky efektivní technologie pro zpracování sladů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka nové technologie pro zpracování sladů blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 2 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 – hvozdy (dále také jako „část 1“) a
Část 2 – pražírna (dále také jako „část 2“).
Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části zakázky nebo jen na jednu. Účastníci jsou povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „DRUŽINA, spol. s r.o. - pořízení energeticky efektivní technologie na zpracování sladu“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva IV.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: DRUŽINA, spol. s r.o.
 • IČO: 47238933
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 277
  38001 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy