Veřejná zakázka: Smluvní výzkum v rámci projektu Vývoj nové generace spalovacího motoru na nestandardní paliva pro využití v technologii trigenerace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1215
Systémové číslo: P21V00000064
Datum zahájení: 23.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smluvní výzkum v rámci projektu Vývoj nové generace spalovacího motoru na nestandardní paliva pro využití v technologii trigenerace
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je Smluvní výzkum v rámci projektu Vývoj nové generace spalovacího motoru na nestandardní paliva pro využití v technologii trigenerace, konkrétně se bude jednat o:
Dílčí část 1: Příprava a analýza vzorků odpadních olejů a tuků
Dílčí část 2: Instalace technologie a zprovoznění v laboratorních podmínkách

Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 931 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  Adamov 496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adamov 496
67904 Adamov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy