Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup obytného autobusu pro potřeby NZDM R-Mosty, z.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je:
a) pořízení autobusu
b) přestavba a úprava autobusu pro potřeby terénních programů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Mosty, z.s.
c) přihlášení vozidla do Centrální evidence motorových vozidel a zajištění RZ. Pro tyto činnosti zadavatel poskytne vybranému dodavateli patřičnou součinnost.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezakazky.grantikacs.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
E-mail: bielak@grantika.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 28.05.2019 10:00
Datum zahájení: 30.04.2019 12:00