Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. – LDPE extruder
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. – LDPE extruder“. Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého LDPE extruderu, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.04.2023 10:00
Datum zahájení: 10.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: