Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, včetně poskytnutí restaurátorských služeb, jejichž hlavním účelem je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, který je veden Národním památkovým ústavem, s rejstříkovým číslem 47047/2-3450. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě je v havarijním stavu (4. stupeň) a na Seznamu ohrožených nemovitých památek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)
Kontakt: Ing. Radek Hlaváček
+420 731 131 684
hlavacek@tendera.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.01.2023 10:00
Datum zahájení: 08.12.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: