Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: JEPA Plastics – výměna kompresorů a chladících jednotek
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti provozu zadavatele ve stávající výrobní a skladové hale, které bude docíleno výměnou zařízení, konkrétně výměnou kompresorů a technologie chlazení.
Jedná se o demontáž stávajících dvou kompresorů a dvou stávajících chladících jednotek vč. jejich ekologické likvidace, dodávku nového kompresoru a nového chladiče kapalin pro výrobní linku vč. jejich montáže a instalace, rozvodů vzduchu, potrubního propojení, elektroinstalace a následného uvedení do provozu.
Veřejná zakázka je realizována mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti ve společnosti JEPA Plastics“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva VI, registrační číslo projektu: reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026252.
Místo plnění: Semily
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno
Kontakt: Ing. Bc. Iveta Prášková
e-mail: praskova@tendera.cz
tel: +420 739 547 265
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.11.2022 10:00
Datum zahájení: 04.11.2022 11:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: