Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Městys Štěpánov nad Svratkou [IČO: 00295558]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2023 10:30:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_ep.pdf (216.72 KB)
- Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou_slepý soupis prací-VZD č.1.xlsx (1.39 MB)