Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Odesílatel Ivona Peštálová
Organizace odesílatele Město Konice [IČO: 00288365]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2023 14:42:55
Předmět Vysvětlení ZD č. 3

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (251.55 KB)