Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Odesílatel Ivona Peštálová
Organizace odesílatele Město Konice [IČO: 00288365]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2023 10:44:03
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (326.45 KB)