Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora [IČO: 46403523]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2023 13:47:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_ep.pdf (214.07 KB)