Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka pásového dozeru
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele České lupkové závody, a.s. [IČO: 26423367]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2021 15:27:48
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_elpodp.pdf (209.05 KB)