Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní škola Podivín – výměna oken
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Město Podivín [IČO: 00283495]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2021 08:24:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_elpodp.pdf (728.90 KB)