Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní škola Podivín – výměna oken
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Město Podivín [IČO: 00283495]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2021 10:08:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_elpodp.pdf (735.54 KB)