Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Město Olešnice [IČO: 00280755]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 13:11:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_elpodp.pdf (199.81 KB)