Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu automatizace
Odesílatel Roman Bielak
Organizace odesílatele TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. [IČO: 26948923]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2020 21:38:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (216.50 KB)
- Příloha č. 3.3_Technická specifikace část 3 v2.docx (404.74 KB)