Veřejná zakázka: Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 816
Systémové číslo: P19V00000092
Evidenční číslo zadavatele: Z2018-043008
Datum zahájení: 10.05.2019
Nabídku podat do: 30.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je realizace energetických úspor v objektech zadavatele spočívajících v demontáži stávajících svítidel, dodávce a montáži nového LED osvětlení ve výrobních halách A, B a C a ve výměně plynového kotle, který vytápí přístavbu haly G, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1 – Dodávka a instalace LED osvětlení
Část 2 – Výměna kotle
Účastník je oprávněn podat nabídku na obě či jednu část zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na obě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem ,,Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014677.2 995 000

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 995 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: UnionOcel, s.r.o.
 • IČO: 26487292
 • Poštovní adresa:
  Bavorská 2780/2
  15500 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy